Wil je geld besparen op jouw WOZ-waarde?

Binnen 2 minuten kosteloos online geregeld. Bespaar al snel honderden euro's.

Onze werkwijze: volledig no cure, no pay

Bij winst van de zaak worden er twee uitbetalingen gedaan: jij krijgt een bedrag terug van de lokale lasten (OZB, Waterschapslasten etc.) en je ontvangt een aparte vergoeding voor onze diensten.

Wij dienen kosteloos een bezwaarschrift in tegen jouw WOZ-beschikking en gaan indien nodig naar de rechter. Je krijgt een bedrag terug (een vermindering) van de aanslag. De vergoeding voor onze bijstand maak je aan ons over. Het bedrag van de vermindering mag je houden.

Aanmelden kan hier op deze website.

WOZ-Deskundigen werkt landelijk en realiseert elk jaar weer voor veel eigenaren van een onroerende zaak een flinke verlaging van de WOZ-waarde. Profiteer daar nu ook van. Wij verzorgen voor jou het hele proces en door onze deskundige hulp is de kans groot dat je gelijk krijgt.

Bij een gegrond bezwaar betaalt de gemeente de kostenvergoeding voor de door ons verleende juridische bijstand c.q. (middels een tussenbesluit) een dwangsom uit op een van jouw bekend bankrekeningnummer. Deze vergoeding stort je daarna onverwijld door op ons bankrekeningnummer NL92 INGB 0006 7969 00 t.n.v. WOZ-Deskundigen.

Het bedrag van de vermindering mag je houden.

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld zullen wij er alles aan doen om voor jou een lagere WOZ-waarde te realiseren. Je mag de machtiging ook per post opsturen.