Voorbeeld

Rekenvoorbeeld jaarlijks voordeel

Jaarlijks voordeel

Als na het bezwaar de WOZ-waarde is verlaagd krijgt u vermindering van allerlei belastingen; en dat geldt ook voor de jaren daarop volgend. De WOZ-waarde is ook van invloed op uw fiscaal vermogen en daarmee op tal van toeslagen, waaronder bijvoorbeeld de Kinderopvangtoeslag en andere heffingen en toeslagen.

Onderstaand rekenvoorbeeld berekent alleen de verminderingen waar u zeker recht op heeft.

Rekenvoorbeeld:

Als voorbeeld nemen we een twee-onder-een-kap woning met een WOZ-waarde van 360.000 euro. Vaak wordt de schatting van de Gemeente bijgesteld. In dit voorbeeld gaan we uit van een waardeverlaging van 60.000 euro.

Uw jaarlijks financiële voordeel in dit voorbeeld is minimaal 379 euro per jaar.

WOZ-waarde € 360.000
Tarief OZB is percentage van de WOZ-waarde 0,2415%
WOZ-waarde na bezwaar € 300.000
Eigenwoningforfait percentage 0,75%

 

Gemeentelijke belasting          
Aanslag OZB voor bezwaar € 869 (€ 360.000 * 0,2415%)
Aanslag OZB na bezwaar € 724 (€ 300.000 * 0,2415%)
Uw voordeel € 145

 

 

Inkomstenbelasting
Eigenwoningforfait voor bezwaar € 2.700 (€ 360.000 * 0,75%)
Eigenwoningforfait na bezwaar € 2.250 (€ 300.000 * 0,75%)
Uw voordeel bij 52% IB-schaal € 234

 

Het jaarlijks voordeel voor de ozb en inkomstenbelasting is derhalve minimaal 379 euro (145 euro + 234 euro).


Naast bovenstaande fiscale voordelen ontvangt u ook nog een gedeeltelijke teruggave van de waterschapslasten. Een aantal gemeenten gebruikt de WOZ-waarde tevens voor de berekening van de rioolheffing die door de verlaagde WOZ-waarde eveneens zal dalen. Als laatste wijzen wij u op mogelijke voordelen voortvloeiende door extra toekenning aan u van (fiscale) toelagen door een verlaagd fiscaal vermogen.

Het rekenvoorbeeld geeft u een indicatie van de besparing over één jaar. WOZ-Deskundigen kan vaak ook voor u gratis teveel betaalde belastingen over vorige jaren terugvorderen. Van een eenmaal verlaagde WOZ-waarde zal u ook in de toekomst elk jaar weer voordeel hebben.