Werkwijze

Te hoge WOZ-waarde

Bezwaar hoge WOZ-waarde

Onze WOZ-Deskundigen werken volgens een vaste procedure. In verreweg de meeste gevallen lukt het daarbij de WOZ-waarde te verlagen. Bij een succesvol bezwaarschrift ontvang je ten volle alle fiscale verminderingen en wij de wettelijke vergoeding van de gemeente voor de gemaakte juridische kosten. De dienstverlening is voor u dus gratis.

We lopen graag samen met je door het onderstaande stappenplan, zodat je weet wat u van ons kunt verwachten en wat u moet doen om de procedure op te starten en jouw kans op succes te maximaliseren.


Stap 1 AANMELDEN

Je meldt je aan bij WOZ-deskundigen, hiervoor gebruik je de link op onze website, of klik je hier.

* Let op: aanmelden dient zo spoedig mogelijk te gebeuren na ontvangst van de WOZ-beschikking in verband met de beperkte bezwaartermijn.

* Direct na je aanmelding krijg je op onze website de gelegenheid extra gegevens over de staat en ligging van uw object kenbaar te maken middels een vragenlijst. Dit kan je kans op succes vergroten.

Stap 2 BEVESTIGING AANMELDING

Na je aanmelding ontvang je van ons per email een bevestiging van jouw aanmelding. De machtiging kunt je online ondertekenen en wordt door jouw gemeente vereist, waardoor ons team van WOZ specialisten kan beginnen met het verlagen van je WOZ-waarde.

Stap 3 EXTRA DOCUMENTEN 

Na je online aanmelding kun je ons nadere documenten sturen, zoals een afschrift van de aanslag/beschikking en het gemeentelijke taxatieverslag. De nadere stukken kun je per email (of per post) sturen naar WOZ-Deskundigen. 

* Voor een snelle verwerking ontvangen wij jouw  gegevens – waaronder ook de WOZ-beschikking en zo mogelijk ook het taxatieverslag – bij voorkeur digitaal per e-mail. Dat betekent dat je de gevraagde stukken het beste kunt inscannen en per email kan verzenden aan info@wozdeskundigen.nl.

* Via DigiD kunt u bij de meeste gemeenten het taxatieverslag online opvragen via de website van de Gemeente. Indien dit niet mogelijk blijkt vragen wij het taxatieverslag voor u op.

Stap 4 BEOORDELING

Wij beoordelen jouw dossier op haalbaarheid en kunnen je naar aanleiding van de door u ingezonden stukken nadere vragen stellen.

Stap 5 OPSTELLEN BEZWAAR

Wanneer WOZ-deskundigen je aanmelding en informatie heeft ontvangen en het dossier definitief in behandeling wordt genomen wordt het bezwaar ingediend. Een bezwaar wordt vaak (nader) aangevuld met een taxatietechnische onderbouwing. Als wij van mening zijn dat de Gemeente de argumenten onvoldoende meeweegt zullen wij tijdens een hoorzitting het bezwaar nader mondeling toe te lichten.

Stap 6 UITSPRAAK OP BEZWAAR

De Gemeente reageert per brief op het door ons ingediende bezwaar middels een ‘uitspraak op bezwaar’.

* Let op: de gemeente heeft in beginsel tot 31 december van het lopende jaar de tijd om te reageren op uw bezwaar en kan deze termijn zelfs nog met 6 weken verlengen. Veel gemeenten maken optimaal gebruik van deze wettelijke uiterlijke termijnen. Het kan zodoende vaak dus even duren voordat je de uitslag kent.

Stap 7 EVALUATIE

Vaak zal de Gemeente de WOZ-waarde direct verlagen. Wanneer de Gemeente het bezwaar onverhoopt toch afwijst of je anderszins niet volledig tevreden bent met het behaalde resultaat bestaat de mogelijkheid om bij de rechtbank in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Uiteraard wordt ook deze procedure kosteloos door ons uitgevoerd. Bij een gegrond bezwaar of toegekende dwangsom betaalt de gemeente de kostenvergoeding voor de door ons verleende dienstverlening uit op jouw rekening. Deze vergoeding stort je vervolgens door op ons bankrekeningnummer NL92 INGB 0006 7969 00
t.n.v. WOZ-Deskundigen

* Bezwaar maken kan alleen binnen de 6 weken bezwaartermijn (dagtekening WOZ-beschikking/ Gemeentelijke aanslag). Vul daarom vandaag nog het aanmeldformulier in. Het duurt maar een paar minuten en is gratis!

* Heb je nog vragen? Veel antwoorden vindt u bij de Veel gestelde vragen.