Erfbelasting

Erfbelasting en de WOZ-waarde

Het belang van de WOZ-waarde wordt steeds groter. Inmiddels dient de WOZ-waarde ook als basis voor de berekening van de schenk- en erfbelasting (successierechten) van een huis of andere onroerende zaak.

Een te hoge WOZ-waarde heeft grote gevolgen voor de te betalen erfbelasting. Een verlaging van de WOZ-waarde scheelt de erfgenamen dan ook al snel vele (tien-)duizenden euro’s.

Lagere Erfbelasting
Indien u een woning uit een erfenis heeft verkregen in 2021 of een voorgaand jaar (tot 5 jaar terug), kunt u zich hiervoor ook gratis aanmelden bij WOZ-Deskundigen. Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de WOZ-waarde zodat bespaart kan worden op de te betalen erfbelasting. De kosten worden daarbij vergoed op basis van een wettelijke regeling. U betaalt zelf dus niets.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaan wij onze uiterste best doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.