Erfbelasting

Erfbelasting en de WOZ-waarde

Maak altijd bezwaar tegen de WOZ-waarde bij een woning uit een erfenis

Het belang van de WOZ-waarde wordt steeds groter. Inmiddels dient de WOZ-waarde ook als basis voor de berekening van de schenk- en erfbelasting (successierechten) van een huis of andere onroerende zaak.

Te hoge WOZ-waarde

Een te hoge WOZ-waarde heeft grote gevolgen voor de te betalen erfbelasting. Een verlaging van de WOZ-waarde scheelt de erfgenamen dan ook al snel vele (tien-)duizenden euro’s.

Lagere Erfbelasting

Indien u een woning uit een erfenis heeft verkregen in dit jaar of een voorgaand jaar (tot 5 jaar terug), kunt u zich hiervoor ook gratis aanmelden bij WOZ-Deskundigen. Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de WOZ-waarde zodat (alsnog) bespaart kan worden op de te betalen erfbelasting. De kosten worden daarbij vergoed op basis van een wettelijke regeling. U betaalt zelf dus niets. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaan wij onze uiterste best doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.

Het is belangrijk om te weten dat de WOZ-waarde van een woning uit een erfenis van invloed is op de erfbelasting die u moet betalen. Gelukkig bestaat er een mogelijkheid om bezwaar te laten maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde, waardoor u aanzienlijk kunt besparen op uw erfbelasting. Hieronder bespreken we de stappen die u kunt nemen om bezwaar te maken en te besparen op uw erfbelasting.

WOZ bezwaar laten maken

Als u denkt dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dan kunt u bezwaar laten maken bij de gemeente. Dit dient u binnen de gestelde bezwaartermijn te doen, die meestal zes weken na ontvangst van het taxatieverslag is. Vaak zullen wij eerst een beschikking opvragen, omdat de beschikking ten name was gesteld op de erflater. Het is uiteraard belangrijk om het bezwaarschrift goed te onderbouwen en argumenten aan te voeren om de juiste waarde van de woning aan te tonen. Het is ook aan te raden om eventuele referentiepanden aan te voeren ter ondersteuning van uw bezwaar. WOZ-Deskundigen kan u hierbij helpen als u zich aanmeld. Bezwaar maken bij een woning uit een erfenis is altijd verstandig: de gemeente mag de waarde niet verhogen en u maakt dus gratis kans op een lagere aanslag erfbelasting (voorheen successierechten genoemd) U betaalt niets voor onze dienstverlening én u betaalt waarschijnlijk veel minder erfbelasting! Geef me één reden om het niet te doen.

Besparen op erfbelasting

Als uw bezwaarschrift wordt gehonoreerd, dan wordt de WOZ-waarde aangepast en zult u (flink) besparen op de te betalen erfbelasting. Een te hoge WOZ-waarde zal altijd resulteren in een hogere financiële last voor u als erfgenaam. Door de WOZ-waarde te verlagen, kunnen erfgenamen al snel (tien)duizenden euro’s besparen op de te betalen erfbelasting. Het is daarom raadzaam om de WOZ-waarde aan te vechten en bezwaar te laten maken.

Rechtsbijstand

Als uw bezwaarschrift niet is gehonoreerd, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter. Ook in dit geval is het verstandig om de hulp van een deskundige in te schakelen. Wij kunnen u helpen bij zowel het opstellen van het bezwaarschrift en bij het indienen van het beroep.

Bezwaar maken op tijd

Het is belangrijk om op tijd bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Als u de deadline mist, dan kunt u geen bezwaar meer maken tegen de WOZ-waarde van het betreffende jaar. Wel bestaat er de mogelijkheid om een beschikking op te vragen, omdat de huidige of voorgaande beschikking op naam van de erflater was gesteld. Het blijft wel belangrijk om de post in de gaten te houden en snel te handelen om te voorkomen dat de deadline wordt gemist. Vraag ons om hulp als de deadline is verstreken; wij zullen dan alsnog middels een speciaal verzoek (artikel 26 Wet WOZ) een beschikking opvragen, zodat de 6 weken bezwaartermijn opnieuw in gaat.

Maak zeker bezwaar tegen de WOZ-waarde

Al met al is het dus verstandig om de WOZ-waarde te controleren, zeker als het gaat om een erfenis en altijd bezwaar te laten maken. Hierdoor kunt u al snel besparen op uw erfbelasting en de financiële last voor uzelf en uw erfgenamen aanmerkelijk verlagen. Zorg er daarbij wel voor dat u tijdig bezwaar maakt en de hulp inschakelt van een deskundige, want er gelden speciale juridische regels bij deze procedure.

Gratis hulp van WOZ-Deskundigen

WOZ-Deskundigen dient gratis bezwaar voor u in tegen de WOZ-waarde die de gemeente in 2024 heeft geschat. Bij ons is gratis dan ook echt gratis. Bij een succesvol bezwaarschrift ontvangen wij een wettelijke vergoeding voor de kosten. Als het WOZ-bezwaar ongegrond wordt verklaard is dit ons risico. U betaalt in ieder geval helemaal niets. Let op! Er zijn partijen in de markt die wél een vergoeding vragen als het gaat om bezwaar of beroep inzake de erfbelasting. Bij ons is het altijd gratis voor u.

Aanmelden kan hier op deze website of telefonisch op 085 303 1422.

WOZ-Deskundigen werkt landelijk en realiseert elk jaar weer voor veel eigenaren van een onroerende zaak een flinke verlaging van de WOZ-waarde; ook als het gaat om de Schenk- en Erfbelasting. Profiteer daar nu ook van. Wij verzorgen voor u het hele proces en door onze deskundige hulp is de kans groot dat u gelijk krijgt.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld zullen wij er alles aan doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren. U mag de machtiging ook per post opsturen