WOZ-waarde 10% lager vanwege ligging woning naast hoogspanningsmast (jurisprudentie)

WOZ lijkt belangrijk bezuinigingselement voor gemeente Bergen NH

Gemeenten verhogen opnieuw de belasting. De onroerende zaakbelasting (ozb) gaat weer omhoog.

WOZ waarde van essentieel belang bij erfrecht / succussierechten.

Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert ozb-tarieven te verhogen

In akte van levering opgenomen bedingen hebben waardedrukkend effect

Waarde wordt verminderd door mogelijke komst windmolenpark

WOZ waarde winkels omhoog