Dubbel betalen voor Waterschapsheffing

Binnen de waterschappen wordt volop gediscussieerd over een nieuw belastingstelsel. De angst bestaat dat de rekening vooral bij de burger terecht zal komen. De Landbouw wil liever niet mee betalen, de huiseigenaren dreigen weer de dupe te worden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil de waterschapslasten voor de boeren verlagen ten koste van de burger. Huiseigenaren zullen in de toekomst extra moeten betalen.

Veel huiseigenaren zijn het met de voorgenomen plannen niet eens.

Start gratis WOZ bezwaar

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld en wij van u de opdracht hebben ontvangen zullen wij er alles aan doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.