Nattevingerwerk bij de schatting van de gemeente van uw WOZ-waarde. Wat hier aan te doen....

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is in 1994 in werking getreden en heeft altijd ter discussie gestaan. Jaarlijks schatten gemeenten via een modelmatig systeem in de computer wat maar liefst 8 miljoen woningen waard zijn. De gemeente komt dus helemaal niet bij u langs voor een taxatie, maar hanteert een computersysteem. Mensen hebben dit systeem gevuld met gegevens, zoals de inhoud van uw woning en de kadastrale oppervlakte. Het systeem kent standaard niets over de staat of ligging van uw woning. De schattingen van de gemeente gaan daardoor natuurlijk vaak niet goed. Let daarom goed op de nieuwe WOZ-waarde die de gemeente u toestuurt. De schatting van de waarde van uw woning is echt vaak (veel) te hoog en dat raakt u via de belastingen direct in uw portemonnee. U kunt iets doen aan het nattevingerwerk van de gemeente.

WOZ-Deskundigen staat aan uw zijde en helpt u bij het bezwaar tegen de WOZ-waarde. De dienstverlening wordt vergoed op basis van een wettelijke regeling. Gelet op de korte bezwaartermijn is het raadzaam u zo spoedig mogelijk aan te melden. WOZ-Deskundigen kan dan direct voorbereidingen treffen om bezwaar te maken.

U betaalt dus helemaal niets voor de dienstverlening. Het uitbesteden van het bezwaar aan een deskundige geeft u veel gemak. Ook heeft u de zekerheid van een deskundig opgesteld bezwaarschrift.

Start gratis WOZ bezwaar

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld en wij van u de opdracht hebben ontvangen zullen wij er alles aan doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.