WOZ-beroep

Is je WOZ-bezwaar afgewezen? Wij helpen je zodat je met vertrouwen het WOZ-beroep tegemoet kan zien.

Met een WOZ-beroep kan je na ontvangst van een uitspraak op bezwaar tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank. Dit is mogelijk als de uitspraak op bezwaar handhavend is of als je vindt dat de gemeente de WOZ-waarde onvoldoende heeft verlaagd.

Je hebt slechts zes weken de tijd om uw WOZ-beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Dit betekent dat je beroepschrift binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op bezwaar ingediend moet zijn bij de aangegeven rechtbank. Deze informatie staat vermeld in de uitspraak op bezwaar.

Beroep tegen WOZ-beschikking

Een beroep tegen een WOZ-beschikking moet ingediend worden bij de rechtbank. Dit is een vervolgprocedure op het bezwaarproces. De beroepsprocedure is bedoeld om de beslissing van de gemeente te toetsen aan de wet en de jurisprudentie.

Succesvol beroep

Om succesvol in beroep te gaan tegen een WOZ-beschikking, is het belangrijk om je zaak goed voor te bereiden. Hierbij kan hulp van een WOZ-deskundige zeer nuttig zijn. WOZ-deskundigen zijn experts op het gebied van de WOZ-waardering en weten precies hoe ze een beroep moeten indienen en hoe ze een zaak kunnen winnen. De hulp van een WOZ-deskundige is gratis en de kans op succes van het WOZ beroep is veel hoger dan wanneer je alleen in beroep gaat.

Redenen voor beroep tegen WOZ-waarde

Er zijn diverse redenen waarom een eigenaar in beroep gaat tegen de WOZ-waarde. Bijvoorbeeld, de woning is gewaardeerd op een te hoge waarde in vergelijking met vergelijkbare woningen in de omgeving. Een andere reden waarom een eigenaar in beroep gaat tegen de WOZ-waarde kan zijn omdat de woning onjuist is gewaardeerd op basis van verouderde of onjuiste informatie bij de gemeente of belastingsamenwerking.

Argumenten voor beroep

In zo’n geval is het belangrijk om de juiste informatie te verzamelen, zoals recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de omgeving, of informatie over de staat van onderhoud van de woning. De WOZ-deskundige helpt je bij het hele proces.

Het indienen van een beroep tegen een WOZ-beschikking kan soms een tijdrovend proces zijn, maar het kan zich uiteindelijk wel uitbetalen. Als je succesvol bent in je beroep, kan de rechtbank de WOZ-waarde aanpassen. Dit zal leiden tot een lagere OZB-aanslag en verlaging van allerlei andere belastingen.

Juridisch proces van beroep aantekenen

Het aantekenen van een beroep tegen een WOZ-beschikking is een juridisch proces en het wordt aangeraden om daarbij professionele hulp te vragen. Een WOZ-deskundige kan je helpen met het opstellen van het beroepschrift, het verzamelen van de juiste informatie en het voeren van het beroep.

In de beroepsprocedure WOZ wordt er gekeken naar de juistheid en de legaliteit van de WOZ-waardering. Dit betekent dat de rechtbank gaat kijken of de waardering van de woning in lijn is met de wet en de jurisprudentie en controleert de stappen van de gemeente bij de waardering.

Samenvattend

In het kort, een eigenaar van een woning kan in beroep gaan tegen de WOZ-waarde als het WOZ-bezwaar is afgewezen door de gemeente. Een beroep indienen tegen een WOZ-beschikking kan ingediend worden bij de rechtbank en kan leiden tot een aanpassing van de WOZ-waarde en dus ook tot lagere OZB-aanslag en andere belastingen. Het is aan te raden professionele hulp te vragen van WOZ-deskundigen, deze hulp is gratis en de kans op succes is vaak veel hoger. Voor meer vragen over onze dienstverlening kan je ook kijken bij de veelgestelde vragen.

Start gratis WOZ beroep

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld en wij van u de opdracht hebben ontvangen zullen wij er alles aan doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.