Goed WOZ bezwaar maken in Borsele? Zo doet u dat!

WOZ Bezwaar Borsele

De gemeente Borsele, een oase van rust en schoonheid, waar de natuur de hoofdrol speelt. Hier, in deze idyllische omgeving, waar de zon zich liefdevol over de velden uitstrekt, waar de bomen zich koesteren in de zachte bries, en waar de bloemen zich verwelkomen in de zonnestralen, is jouw thuis. Je kunt hier genieten van de prachtige wandelingen in de bossen, het bezoeken van de historische molens, maar ook de gezelligheid van de winkelstraten. Niet alleen de natuur trekt mensen aan, ook de culturele activiteiten, zoals de bloemenveiling is een must-see. Naast het genieten van alles wat de gemeente te bieden heeft, is het ook belangrijk om rekening te houden met de WOZ-waarde. Maar geen zorgen, want met de hulp van WOZ-Deskundigen kan je een bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, zodat jouw huis de waarde krijgt die het verdient. Want je wil toch ook een eerlijke WOZ?

Een te hoge WOZ-waarde leid tot een hogere financiële druk, omdat je meer belastingen betaalt. Een te hoge WOZ-waarde voelt als onrechtvaardig, vooral als je woning vergelijkbaar is met andere woningen in je buurt en toch een hogere waardering heeft of als je huis niet meer helemaal nieuw is en je toch een hoge WOZ-waarde krijgt van de gemeente Borsele.

Kengetallen gemeente Borsele

Naast de plaats Borssele zijn ook Ellewoutsdijk, Driewegen, Oudelande, Hoedekenskerke, Nieuwdorp Zld, Ovezande, Heinkenszand, ‘s-heer Abtskerke, Lewedorp, ‘s-gravenpolder, Baarland, Kwadendamme, ‘s-heerenhoek en Nisse in de gemeente Borsele gelegen. Totaal telt de gemeente 22.818 inwoners en is de oppervlakte van de gehele gemeente 19.452 hectare groot. De gemeente telde 12.132 WOZ-objecten.

Totale WOZ-waarde (peildatum 1-1-2022): € 3.680 miljoen
Gemiddelde woningwaarde (peildatum 1-1-2022 ): € 265.000

Welke nadelen heb ik met een te hoge WOZ-waarde?

  • Hogere onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Hogere waterschapslasten
  • Hogere belasting op erfenissen en schenkingen
  • Hogere rioolrechten
  • Hogere afschrijvingskosten op de WOZ-waarde voor fiscale doeleinden
  • Hogere verzekeringspremies voor de onroerende zaak
  • 1 ding wordt lager bij een te hoge WOZ-waarde: je toeslagen.

Hoe goed bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Borsele?

Het is begrijpelijk dat veel mensen zich onrechtvaardig behandeld voelen wanneer de WOZ-waarde van hun woning of bedrijfspand te hoog wordt vastgesteld door hun gemeente. Dit leid tot een onredelijke belastingdruk. Gelukkig zijn er WOZ-Deskundigen die ons kunnen helpen bij het aanvragen van een verlaging van de WOZ-waarde bij de gemeente Borsele. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat deze gratis hulp er is en ons niet moeten laten dwingen om te betalen voor iets wat niet eerlijk is. Want het bepalen van een juiste WOZ-waarde is een complexe kwestie, terwijl er bij de gemeente geen sprake is van een reguliere taxatie, maar van een computer gegenereerde, modelmatige waarde, die bijna altijd leid tot een foute waarde. Een deskundige zal jouw WOZ-waarde wel individueel beoordelen en al snel kunnen verlagen.

WOZ-Deskundigen helpt je hier graag bij.

Wij begrijpen dat het een lastige opgave kan zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van je woning. Maar met de hulp van WOZ-Deskundigen, wordt het beslist makkelijk. Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring om een sterk bezwaarschrift te schrijven en de bezwaarprocedure goed te doorlopen. Hierdoor heb je een veel grotere kans op een positief resultaat. Bovendien bespaar je veel tijd en moeite, want je hoeft het werk niet zelf te doen.

Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot een te hoge OZB-belasting. Dit is de belasting die je betaalt voor de waarde van jouw woning in je gemeente. Door bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, kan je voorkomen dat je teveel belasting betaalt. Hierdoor bespaar je geld en kun je lekker genieten van alles wat je gemeente te bieden heeft.

Dus, als je denkt dat jouw WOZ-waarde te hoog is, aarzel dan niet om ons in te schakelen. Wij helpen je graag bij het indienen van een bezwaarschrift en geven je de beste kans op succes. Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld gaan wij onze uiterste best doen om voor jou een lagere WOZ-waarde te realiseren.

De gevolgen van een te hoge WOZ waarde van een woning

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van een woning wordt bepaald door de gemeente en dient als basis voor de berekening van de onroerende-zaakbelasting (ozb). Stel dat het ozb-tarief voor woningen is vastgesteld op 0,982% van de WOZ-waarde en dat de WOZ-waarde van je woning is vastgesteld op € 500.000. Dit zou betekenen dat de ozb-belasting voor jouw woning € 4.910 bedraagt. Als je als eigenaar van mening is dat de WOZ-waarde te hoog is, kan je bezwaar laten maken tegen de waarde. Laten we aannemen dat na het indienen van bezwaar, de WOZ-waarde van de woning wordt verlaagd naar € 420.000. Dit zou resulteren in een ozb-belasting van € 4.092,40. Dit betekent dat je als eigenaar alleen al op de ozb-belasting € 817,60 bespaart als gevolg van het succesvol indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze besparing alleen van toepassing is op de ozb-belasting en niet op andere belastingen zoals waterschapslasten, rioolrechten, inkomstenbelasting of erfbelasting, het financieel voordeel is dus nog veel groter.

De gevolgen van een te hoge WOZ waarde van een bedrijfsobject

Een te hoge WOZ-waarde van een bedrijfspand in jouw gemeente kan grote financiële gevolgen hebben. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de OZB (Onroerende Zaak Belasting) te bepalen. De OZB is een belasting die geheven wordt op onroerende zaken en wordt door de gemeente Borsele geheven.

Stel, de OZB-tarieven voor bedrijfspanden zijn als volgt:

  • Tarief 1: voor bedrijfspanden met een WOZ-waarde tot € 75.000 – tarief is 0,924%
  • Tarief 2: voor bedrijfspanden met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.050.000 – tarief is 1,072%
  • Tarief 3: voor bedrijfspanden met een WOZ-waarde boven € 1.050.000 – tarief is 1,219%

Als een bedrijfspand een hogere WOZ-waarde heeft, kan dit leiden tot een hogere OZB-belasting voor het bedrijf. Bijvoorbeeld, als een bedrijfspand een WOZ-waarde heeft van € 1.500.000, dan zou je bedrijf € 16.785 OZB-belasting moeten betalen, terwijl een bedrijfspand met een WOZ-waarde van € 750.000 € 8.040 OZB-belasting zou moeten betalen. Geen bezwaar maken heeft dus grote financiële gevolgen voor je bedrijf en leid tot vermindering van de winst, temeer omdat met de WOZ-waarde nog veel meer andere belastingen worden geheven naast de OZB.

* Bezwaar maken kan alleen binnen de 6 weken bezwaartermijn (dagtekening WOZ-beschikking/ Gemeentelijke aanslag). Vul daarom vandaag nog het aanmeldformulier in. Het duurt maar een paar minuten en is gratis!