Goed WOZ bezwaar maken in De Fryske Marren? Zo doet u dat!

WOZ Bezwaar De Fryske Marren

Als woning eigenaar in De Fryske Marren kun je niet anders dan onder de indruk zijn van deze unieke omgeving. Of je nu houdt van heerlijk wandelen in de natuur, genieten van historische monumenten of lekker ontspannen, De Fryske Marren biedt het allemaal. Drie bezienswaardigheden die zeker een bezoekje waard zijn, zijn het unieke Nationaal Park De Weerribben-Wieden, het Fort bij Nijeholtpade en de sfeervolle stad Blokzijl. Maar naast het genieten van alles wat de gemeente te bieden heeft, is het ook belangrijk om rekening te houden met de WOZ-waarde. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kan dan ook veel voordelen hebben, en dat is waar WOZ-Deskundigen jou bij kan helpen.

Een te hoge WOZ-waarde leid tot een hogere financiële druk, omdat je meer belastingen betaald. Een te hoge WOZ-waarde voelt als onrechtvaardig, vooral als je woning vergelijkbaar is met andere woningen in je buurt en toch een hogere waardering heeft of als je huis niet meer helemaal nieuw is en je toch een hoge WOZ-waarde krijgt van de gemeente De Fryske Marren.

Kengetallen gemeente De Fryske Marren

In de uitgestrekte gemeente De Fryske Marren liggen veel plaatsen: Terherne, Harich, Nijemirdum, Elahuizen, Balk, Rijs, Oudemirdum, Kolderwolde, Oudega Gaast Sleat, Mirns, Sloten Fr, Sondel, Bakhuizen, Wijckel, Ruigahuizen, Echtenerbrug, Bantega, Echten Fr, Oosterzee, Delfstrahuizen, Lemmer, Follega, Eesterga, Idskenhuizen, Teroele, Langweer, Nijehaske, Rotstergaast, Goingarijp, Dijken, Legemeer, Rotsterhaule, Scharsterbrug, Rottum Fr, Ouwsterhaule, Ouwster-nijega, Rohel, Haskerdijken, Boornzwaag, Tjerkgaast, Oudehaske, Broek Fr, Sintjohannesga, Sint Nicolaasga, Joure, Oldeouwer, Akmarijp, Snikzwaag, Nieuwebrug, Vegelinsoord, Haskerhorne, Doniaga en Terkaple.

De Fryske Marren heeft 51.778 inwoners geregistreerd en de gemeente heeft 54.910 hectare grond. De ambtenaren hebben 30.839 WOZ-objecten in de gemeentelijke administratie opgevoerd om belasting over te heffen.

Totale WOZ-waarde (peildatum 1-1-2022): € 7.943 miljoen
Gemiddelde woningwaarde (peildatum 1-1-2022 ): € 283.000

Welke nadelen heb ik met een te hoge WOZ-waarde?

  • Hogere onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Hogere waterschapslasten
  • Hogere belasting op erfenissen en schenkingen
  • Hogere rioolrechten
  • Hogere afschrijvingskosten op de WOZ-waarde voor fiscale doeleinden
  • Hogere verzekeringspremies voor de onroerende zaak
  • 1 ding wordt lager bij een te hoge WOZ-waarde: je toeslagen.

Hoe goed bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in De Fryske Marren?

Het is begrijpelijk dat veel mensen zich onrechtvaardig behandeld voelen wanneer de WOZ-waarde van hun woning of bedrijfspand te hoog wordt vastgesteld door hun gemeente. Dit leid tot een onredelijke belastingdruk. Gelukkig zijn er WOZ-Deskundigen die ons kunnen helpen bij het aanvragen van een verlaging van de WOZ-waarde bij de gemeente De Fryske Marren. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat deze gratis hulp er is en ons niet moeten laten dwingen om te betalen voor iets wat niet eerlijk is. Want het bepalen van een juiste WOZ-waarde is een complexe kwestie, terwijl er bij de gemeente geen sprake is van een reguliere taxatie, maar van een computer gegenereerde, modelmatige waarde, die bijna altijd leid tot een foute waarde. Een deskundige zal jouw WOZ-waarde wel individueel beoordelen en al snel kunnen verlagen.

WOZ-Deskundigen helpt je hier graag bij.

Wij begrijpen dat het een lastige opgave kan zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van je woning. Maar met de hulp van WOZ-Deskundigen, wordt het beslist makkelijk. Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring om een sterk bezwaarschrift te schrijven en de bezwaarprocedure goed te doorlopen. Hierdoor heb je een veel grotere kans op een positief resultaat. Bovendien bespaar je veel tijd en moeite, want je hoeft het werk niet zelf te doen.

Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot een te hoge OZB-belasting. Dit is de belasting die je betaalt voor de waarde van jouw woning in je gemeente. Door bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, kan je voorkomen dat je teveel belasting betaalt. Hierdoor bespaar je geld en kun je lekker genieten van alles wat je gemeente te bieden heeft.

Dus, als je denkt dat jouw WOZ-waarde te hoog is, aarzel dan niet om ons in te schakelen. Wij helpen je graag bij het indienen van een bezwaarschrift en geven je de beste kans op succes. Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld gaan wij onze uiterste best doen om voor jou een lagere WOZ-waarde te realiseren.

De gevolgen van een te hoge WOZ waarde van een woning

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van een woning wordt bepaald door de gemeente en dient als basis voor de berekening van de onroerende-zaakbelasting (ozb). Stel dat het ozb-tarief voor woningen is vastgesteld op 0,982% van de WOZ-waarde en dat de WOZ-waarde van je woning is vastgesteld op € 500.000. Dit zou betekenen dat de ozb-belasting voor jouw woning € 4.910 bedraagt. Als je als eigenaar van mening is dat de WOZ-waarde te hoog is, kan je bezwaar laten maken tegen de waarde. Laten we aannemen dat na het indienen van bezwaar, de WOZ-waarde van de woning wordt verlaagd naar € 420.000. Dit zou resulteren in een ozb-belasting van € 4.092,40. Dit betekent dat je als eigenaar alleen al op de ozb-belasting € 817,60 bespaart als gevolg van het succesvol indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze besparing alleen van toepassing is op de ozb-belasting en niet op andere belastingen zoals waterschapslasten, rioolrechten, inkomstenbelasting of erfbelasting, het financieel voordeel is dus nog veel groter.

De gevolgen van een te hoge WOZ waarde van een bedrijfsobject

Een te hoge WOZ-waarde van een bedrijfspand in jouw gemeente kan grote financiële gevolgen hebben. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de OZB (Onroerende Zaak Belasting) te bepalen. De OZB is een belasting die geheven wordt op onroerende zaken en wordt door de gemeente De Fryske Marren geheven.

Stel, de OZB-tarieven voor bedrijfspanden zijn als volgt:

  • Tarief 1: voor bedrijfspanden met een WOZ-waarde tot € 75.000 – tarief is 0,924%
  • Tarief 2: voor bedrijfspanden met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.050.000 – tarief is 1,072%
  • Tarief 3: voor bedrijfspanden met een WOZ-waarde boven € 1.050.000 – tarief is 1,219%

Als een bedrijfspand een hogere WOZ-waarde heeft, kan dit leiden tot een hogere OZB-belasting voor het bedrijf. Bijvoorbeeld, als een bedrijfspand een WOZ-waarde heeft van € 1.500.000, dan zou je bedrijf € 16.785 OZB-belasting moeten betalen, terwijl een bedrijfspand met een WOZ-waarde van € 750.000 € 8.040 OZB-belasting zou moeten betalen. Geen bezwaar maken heeft dus grote financiële gevolgen voor je bedrijf en leid tot vermindering van de winst, temeer omdat met de WOZ-waarde nog veel meer andere belastingen worden geheven naast de OZB.

* Bezwaar maken kan alleen binnen de 6 weken bezwaartermijn (dagtekening WOZ-beschikking/ Gemeentelijke aanslag). Vul daarom vandaag nog het aanmeldformulier in. Het duurt maar een paar minuten en is gratis!

Hier vind je andere WOZ-waarden per gemeente