Zo zorgt u voor een Eerlijke WOZ

post-thumbnail-img

Als woningeigenaar ontvangt u elk jaar een brief van de gemeente met de WOZ-waarde van uw woning. Maar wat is eigenlijk een eerlijke WOZ-waarde voor uw woning? Hieronder leggen we uit wat een eerlijke WOZ is en waarom het van belang is om hier aandacht aan te besteden. We vertellen u ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met de berekende WOZ-waarde die de gemeente heeft geschat en hoe u bezwaar kunt maken en een WOZ-check kunt laten doen door ons.

Wat is een eerlijke WOZ-waarde?

Een eerlijke WOZ-waarde is de juiste waarde die uw woning vertegenwoordigt op de peildatum, namelijk 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Een te hoge WOZ-waarde kan onnodig veel kosten met zich meebrengen, zoals een hogere aanslag voor rioolheffing en onroerendzaakbelasting.

Waarom is een eerlijke WOZ van belang?

Een eerlijke WOZ-waarde is van belang omdat dit voorkomt dat u onnodig veel belasting betaalt. Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot extra kosten die u natuurlijk liever ergens anders aan besteedt.

Bovendien heeft de WOZ-waarde niet alleen invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolrechten, maar ook op andere belastingen zoals de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting.

Een eerlijke WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente en wordt geschat op de marktwaarde van uw woning. Om deze marktwaarde te bepalen, wordt door de computer van de gemeente onder andere gekeken naar vergelijkbare woningen of panden in de buurt die recent zijn verkocht. De gemeente beschikt echter zelden over de juiste gegevens over uw woning of bedrijfspand, zoals de oppervlakte en de staat van onderhoud, zodat de schatting van de gemeente al snel niet de juiste waarde weergeeft.

Het is dus goed mogelijk dat u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde. U kunt bezwaar laten maken door WOZ-Deskundigen via deze website. Dit kan bijvoorbeeld als u denkt dat de waarde te hoog is omdat uw woning in mindere staat verkeert dan andere woningen of als er andere omstandigheden zijn die de waarde beïnvloeden, zoals een oudere keuken of badkamer. Het is daarom raadzaam om uw WOZ-beschikking elk jaar goed te laten controleren en eventueel bezwaar te maken als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Zo voorkomt u onnodig hoge belastingen en kunt u uw geld beter besteden aan zaken die er echt toe doen.

Hoe wordt de WOZ-waarde berekend?

De gemeente maakt gebruik van een modelmatige schatting van de WOZ-waarde. Dit gaat allemaal via de computer op basis van onder andere de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in uw buurt en de veronderstelde oppervlakte van uw woning. Natuurlijk is dit heel onnauwkeurig, omdat de gemeente dit via de computer doet en er helemaal geen sprake is van een echte taxatie, maar slechts een schatting is van de waarde van uw huis. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het voorgaande kalenderjaar.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Als u denkt dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning onjuist heeft geschat, kunt u bezwaar laten maken. Dit kunt u doen door een WOZ-check te doen op deze website. Voor de WOZ-check heeft u zes weken de tijd vanaf de dagtekening van de WOZ aanslag.

< Terug naar nieuwsoverzicht